האם השירות
שקיבלת מהמשווק/ת שלנו
היה לשביעות רצונך?

  • כן
  • לא כל כך
  • לא

באילו תחומים היינו יכולים לשפר
את החוויה שלך?

נשמח לשמוע הערות והארות נוספות
במידה ויש: